Zerówka w Przedszkolu 
Oddział Jana III Sobieskiego pawilon 52 "Sportowa akademia Smyka"
Oddział Naramowice, ul. Budzisława 1 

W obliczu wielu zmian oświatowych, jakich doświadczamy na co dzień już od kilku lat, przed Państwem – rodzicami dzieci 5 - 6 letnich - czas podjęcia decyzji odnośnie obowiązkowego przygotowania do szkoły Waszych dzieci. Sześciolatki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne od września 2023 roku. W naszych oddziałach Przedszkolnych od kilku lat organizujemy roczne przygotowanie do szkoły - Zerówka. Jako przedszkole do którego uczęszczają Państwa dzieci ( Zerówka ), mamy obowiązek poinformowania Kuratorium Oświaty oraz obwodową szkołę o tym, że dziecko będzie realizowało obowiązek przygotowania do szkoły w naszym oddziale.
Kontakt w sprawie zapisania do oddziału Zerówki 662-991-497