Informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola Edukacji Daltońskiej Bajkowa Akademia Smyka na rok szkolny 2020/2021.

Drodzy Rodzice aktywnie i na bieżąco prowadzimy działania związane z postępowaniem rekrutacyjnym, przyjmujemy Państwa zgłoszenia i wnioski o przyjęcie wysłane do nas przez stronę internetową przedszkola. 

W związku z okresem kwarantanny będziemy informować Państwa drogą e-mailowa i telefoniczna o przyjęciu przez nas zgłoszenia. Spotkania rekrutacyjne z Rodzicami oraz zebranie z Dyrektorem placówki odbędzie się niezwłocznie po okresie kwarantanny. 

Dziękuje za tak duże zainteresowanie naszymi placówkami, staramy się na bieżąco odpowiadać na wszystkie Państwa zapytania oraz wnioski, które do nas spływają.
Pozdrawiam Dyrektor Agnieszka Ziembora


Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2020 / 2021

Nowoczesne podejście do Edukacji. 

Innowacyjne metody pracy, stawiamy na Autonomię naszych podopiecznych,
Samodzielność w Działaniu i Myśleniu.

Dołącz no Nas !

             

Tworzymy miejsce bliskie Twojemu dziecku i otwarte na jego potrzeby...

Amelia i Franek 9na strjpg

"Bo jakie początki takie będzie wszystko..." Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Słowa Jana Amosa Komeńskiego odwołują się do wizji naszej placówki, które stwarza warunki do twórczego a zarazem harmonijnego rozwoju wszystkich dzieci. 

Co nas wyróżnia?
Gramy w szachy i inne gry planszowe, tworzymy konstrukcje i budujemy z Klocków Lego Education, stawiamy duży akcent na Język Angielski - Anglomania, organizujemy profesjonalne zajęcia Sportowe i Muzyczne ze specjalistami; Akrobatyka, Taniec z elementami Baletu, zajęcia Sportowe na Sali Gimnastycznej.
Pracujemy z innowacyjnymi pomocami edukacyjnymi, nasze Przedszkolaki mają do dyspozycji profesjonalne pomoce dydaktyczne; zestawy Lego Dulo Education, pomoce Daltońskie, pomoce Montessoriańskie, Tablicę Interaktywną, Gry planszowe, materiały do tworzenia kreatywnych prac plastycznych, sprzęt do gier i zajęć sportowych.

Zdrowe nawyki Żywieniowe ! 

Mamy własną kuchnię, dbamy o prawidłowe nawyki żywieniowe, nasze dzieci samodzielnie komponują śniadanie, nalewają zupę i nakładają drugie danie; szanujemy preferencje żywieniowe dzieci dając im możliwość współdecydowania. Nasze Przedszkolaki są częścią procesu edukacyjnego.

Najważniejsze są pierwsze lata życia dziecka to właśnie wówczas dziecko, jeśli ma po temu odpowiednie i optymalne warunki, zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią solidny fundament jego dalszej nauki, uczy się języka i wyrażania emocji, tworzy więzi z dorosłymi i rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, które umożliwiają mu znalezienie własnego miejsca w środowisku szkolnym i społeczeństwie, poznaje podstawy liczenia, czytania oraz pisania, zdobywa doświadczenia, a także uczy się rozwiązywać problemy i podejmować decyzje – uczy się myśleć i rozumieć. 

Jesteśmy przekonani, że dobre dzieciństwo determinuje nasze sukcesy w całym życiu.

Nasze Przedszkola przede wszystkim uznają prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania, w tym między innymi w ramach dodatkowych programów i projektów własnych.

W naszym Przedszkolu dziecko przede wszystkim poznaje siebie i uczy się o sobie.

  • Nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do opanowania pisania, czytania i liczenia,
  • Rozwija swój charakter (wytrwałość, optymizm, współpracę i przyjaźń, ufność)
  • Poznaje i buduje poczucie własnej wartości oraz wartości innych osób (szanuje zasady i rozwija swoje pasje i talenty, szacunek dla innych, miłość życzliwość, odwagę, szczerość
Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk:  przedszkolnego i rodzinnego. 
  • Nasze przedszkole przygotowuje do szkolnego startu.
  • Pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
  • Nasze przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.
  • Nie chodzi o naukę literek czy naukę czytania. Chodzi o przygotowanie emocjonalne i społeczne.
  • Dziecko umie znaleźć się w grupie, umie sobie samo radzić w rozmaitych sytuacjach.
  • Poznaje siebie i buduje relacje z innymi.
Proces edukacyjny organizujemy w oparciu o idę Planu Daltońskiego.

W JAKI SPOSÓB UCZĄ SIĘ DZIECI w Naszym Przedszkolu?
Filary koncepcji Planu Daltońskiego:
     
Obraz1png

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu:

6:30 – 8:00 - Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. 

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi. 

Realizacja Planu Daltońskiego - praca indywidualna i w parach.

8:00 - 8.15 -  Poranna Gimnastyka 

8:30 – 8:45 –  Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych ( wykorzystanie metod: ekspresji twórczej R. Labana/ Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss/ Metoda porannego Kręgu/ Element Pedagogiki Waldorfskiej - Korowód

8.45 – 9.00 - Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9.30 - ŚNIADANIE 

9:30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne realizowane wg Programu Wychowania Przedszkolnego  „W kręgu zabawy”, J. Pytlarczyk. / przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ( j.angielski ) codziennie. Realizacja Planu Daltońskiego.

10:30 –11:30 - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu / spacery/ obserwacje przyrodnicze / Realizacja Planu Daltońskiego - praca indywidualna, praca w parach i małych grupach

11:30 - 12:00  - zajęcia dodatkowe : audycje muzyczne / rytmika / taniec / gimnastyka korekcyjna / zajęcia z językiem angielskim / zajęcia z Lego Education / zajęcia sportowe ( zajęcia z trenerem: piłka nożna, koszykówka, gry zespołowe)

12:00 – 12:15 - czynności higieniczno–porządkowe

12:15 - 12:45 - Obiad - I danie Zupa

12:45 – 13:45 – odpoczynek / leżakowanie w najmłodszej grupie / zajęcia o charakterze relaksacyjnym / praca indywidualna 

13.45 – 14:15  – Obiad  - II danie 

14:15 – 14:45 – Realizacja Planu Daltońskiego, Zajęcia dodatkowe: Logopedia / Audycje Muzyczne / Mały Artysta: taniec, teatr, plastyka / Zajęcia Lego Education) / praca indywidualna z dziećmi, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i korekcyjnych 

14:45 - 15:00 -  Zabawy Ruchowe (Rytmika, Zajęcia Gimnastyki Korekcyjnej, Zajęcia Sportowe)
15.00 - 15.15 - Podwieczorek

15:15 – 16:00 - Realizacja Planu Daltońskiego, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze podczas spacerów, zabawy dowolne w sali przedszkolnej

16:00 – 17:30 -  zabawy w kącikach tematycznych / pożegnanie dzieci.

53548205_2547268268623160_6019529865164750848_njpg