Przedszkole z Pomysłem.  Tworzymy miejsce bliskie Twojemu dziecku i otwarte na jego potrzeby...
Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu :

6:30 – 8:00 - Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

Realizacja Planu Daltońskiego - praca indywidualna i w parach.

8:00 - 8.15 -  Poranna Gimnastyka

8:30 – 8:45 –  Poranny krąg – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych ( wykorzystanie metod: ekspresji twórczej R. Labana/ Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batii Strauss/ Metoda porannego Kręgu/ Element Pedagogiki Waldorfskiej - Korowód

8.45 – 9.00 - Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9.30 - ŚNIADANIE ( własna kuchnia ) 

9:30 – 10,00 -   zajęcia dydaktyczne realizowane wg Programu Wychowania Przedszkolnego

10.00 - 10.30  - przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym -

Język angielski prowadzony jest przez dodatkowego nauczyciela języka angielskiego. 

10:30 –11:30 - zajęcia na sali gimnastycznej z trenerem zajęcia z trenerem: piłka nożna, koszykówka, gry zespołowe) , zabawy ruchowe na świeżym powietrzu / spacery/ obserwacje przyrodnicze / Realizacja Planu Daltońskiego - praca indywidualna, praca w parach i małych grupach

11:30 - 12:00  - zajęcia dodatkowe : audycje muzyczne / rytmika / taniec / gimnastyka korekcyjna /  / zajęcia z Lego Education / warsztaty plastyczne 

12:00 – 12:15 - czynności higieniczno–porządkowe

12:15 - 12:45 - Obiad - I danie Zupa

12:45 – 13:45 – odpoczynek / leżakowanie w najmłodszej grupie / zajęcia o charakterze relaksacyjnym / praca indywidualna

13.45 – 14:15  – Obiad - II danie

14:15 – 15:00 – Realizacja Planu Daltońskiego, Zajęcia dodatkowe: Logopedia / Mały Artysta: taniec, teatr, plastyka / praca indywidualna z dziećmi, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i korekcyjnych
15.00 - 15.15 - Podwieczorek

15:15 – 16:00 - Zabawy przy stolikach z materiałem Daltońskim,

16:00 – 17:30 -  zabawy w kącikach tematycznych / pożegnanie dzieci.

               

                    Nasze Aktywności/ Atrakcyjne Zajęcia Dodatkowe 

 Język  Angielski  
- prowadzi dodatkowo zatrudniony nauczyciel języka angielskiego Pani Asia jest z nami codziennie i uczestniczy w życiu przedszkola 

Program Sportowy 

We wszystkich naszych oddziałach przedszkolnych organizowane są zajęcia sportowe prowadzone przez Pana Andrzeja nauczyciela WF i sportowca. Zajęcia sportowe odbywają się 2 / 3 razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej na sali gimnastycznej. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z piłką i  gimnastyka korekcyjna. Dodatkowo Organizujemy 

Teatrzyki / Zajęcia z Tablicą Multimedialną / Koncerty Edukacyjne / Studio nagrań / Wizyty ciekawych osób / Imprezy okolicznościowe / Imprezy sportowe na naszym Placu Zabaw / Wycieczki / Sesje Fotograficzne 

 • 52926892_2176530165996312_2414910495355043840_njpg 57484917_2037741389686384_9057839582040555520_njpg
 • warsztaty bajkowa kademia smykajpg

W JAKI SPOSÓB UCZĄ SIĘ DZIECI w Naszym Przedszkolu?  

Proces edukacyjny organizujemy w oparciu o idę Planu Daltońskiego.

"Małe Pasje dziś, to wielka przyszłość jutro" 

Nasze przedszkole przygotowuje do szkolnego startu. Pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole. Nie chodzi o naukę literek czy naukę czytania. Chodzi o przygotowanie emocjonalne i społeczne. Dziecko umie znaleźć się w grupie, umie sobie samo radzić w rozmaitych sytuacjach. Poznaje siebie i buduje relacje z innymi.

Programy nauczania

- Program Wychowania Przedszkolnego
 "Nowe przygody Olka i Ady" dla 3,4,5,6 -latków wyd. Mac Edukacja

- Program Edukacji Daltońskiej
- Indywidualne projekty edukacyjne wychowawców

Co nas wyróżnia?
Pracujemy z innowacyjnymi pomocami edukacyjnymi, nasze Przedszkolaki mają do dyspozycji profesjonalne pomoce dydaktyczne; zestawy Lego Dulo Education, pomoce Daltońskie, pomoce Montessoriańskie, Tablicę Interaktywną, Gry planszowe, materiały do tworzenia kreatywnych prac plastycznych, sprzęt do gier i zajęć sportowych.

Propagujemy Zdrowe Nawyki Żywieniowe ! 

Mamy własną kuchnię, dbamy o prawidłowe nawyki żywieniowe, nasze dzieci samodzielnie komponują śniadanie, nalewają zupę i nakładają drugie danie; szanujemy preferencje żywieniowe dzieci dając im możliwość współdecydowania. Nasze Przedszkolaki są częścią procesu edukacyjnego.

Jesteśmy przekonani, że dobre dzieciństwo determinuje nasze sukcesy w całym życiu!

Nasze Przedszkola przede wszystkim uznają prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania, w tym między innymi w ramach dodatkowych programów i projektów własnych.

W naszym Przedszkolu dziecko przede wszystkim poznaje siebie i uczy się o sobie.

 • Nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do opanowania pisania, czytania i liczenia,
 • Rozwija swój charakter (wytrwałość, optymizm, współpracę i przyjaźń, ufność)
 • Poznaje i buduje poczucie własnej wartości oraz wartości innych osób (szanuje zasady i rozwija swoje pasje i talenty, szacunek dla innych, miłość życzliwość, odwagę, szczerość
Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego. 
 • Nasze przedszkole przygotowuje do szkolnego startu.
 • Pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
 • Nasze przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w zreformowanej szkole.
 • Nie chodzi o naukę literek czy naukę czytania. Chodzi o przygotowanie emocjonalne i społeczne.
 • Dziecko umie znaleźć się w grupie, umie sobie samo radzić w rozmaitych sytuacjach.
 • Poznaje siebie i buduje relacje z innymi.
 • Organizujemy Wycieczki, Dzień Przedszkolaka, Uroczystości, Święta, Festyny...

23jpg
Dbamy o Bezpieczeństwo naszych Przedszkolaków

Obraz12png

 Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia

Realizacja Edukacji Daltońskiej 

W salach ważną rolę odgrywają Kąciki Zainteresowań, w których dzieci pracują w parach, małych grupach z materiałem Daltońskim. W salach znajdują się również kąciki do pracy indywidualnej, gdzie podczas wykonywania zadania dzieci korzystają z instrukcji, która wizualizuje krok po kroku w jasny i czytelny sposób jak prawidłowo wykonać zadanie od początku do końca. 

Taka wizualizacja zadań uczy dzieci samodzielnego dążenia do celu.  

52874769_2079683195442932_3312166783107989504_njpg

20181121_103647jpg