Zajęcia Dodatkowe w naszym Przedszkolu prowadzone są w ramach opłaty miesięcznej (czesnego) :

Plan daltoński - codziennie 

Zajęcia Sportowe - prowadzący nauczyciel WF, zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - 2/3 razy w tygodniu

20200421_113040jpg

Zajęcia Muzyczno - Ruchowe Rytmika - 1 raz w tygodniu


Zajęcia Warsztatowe - 1 raz w miesiącu
Koncerty Edukacyjne Art and Music - 1 raz w miesiącu

Wierszykarnia (nauka rymowanek, krótkich wierszyków) - 1 raz w tygodoniu

Poranny krąg – zabawy sensoryczne  - 2 razy w tygodniu

Bajeczkowo (czytanie bajeczek, także bajkoterapia) - 1 raz w tygodniu